Tune

Transportminister overholder ikke svarfrister for Ring 5 korridoren

Benny Engelbrecht har foreløbig brugt tre måneder på at svare Martin Lidegaard på et spørgsmål, der BURDE være simpelt at besvare

Martin Lidegaard fra Det Radikale Venstre stillede den 24.oktober sidste år et spørgsmål til transportminister Benny Engelbrecht med henvisning til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i en dom – Sporrong og Lönnroth versus Sverige – fra den 23. september 1982, at der er grænser for, hvor længe myndighederne kan reservere muligheder for etablering af infrastrukturanlæg. Det handler grundlæggende om menneskerettighedernes beskyttelse af den private ejendomsret.

Martin Lidegaard henviste videre til, at men arealreservationen til transportkorridoren Ring 5 har eksisteret i 46 år, altså meget længere end i den nævnte sag fra Sverige. Derfor beder Martin Lidegaard ministeren oplyse, om myndighederne har fået foretaget en juridisk vurdering af, om det overhovedet er lovligt at opretholde transportkorridoren i så lang tid, som det har været tilfældet.

Aldrig været ude for noget lignende

Ministeren svarede den 24. november, at ”det har ikke inden for svarfristen været muligt at indhente de fornødne oplysninger til besvarelse af spørgsmålet”, og så oplyste han, at ”spørgsmålet forventes besvaret senest den 5. december 2019”.

Men spørgsmålet er endnu ikke besvaret, selv om spørgsmål formelt skal være besvaret inden for en frist på seks hverdage – lørdage ikke medregnet, og nu er det radikale folketingsmedlem ved at være utålmodigt:

– Jeg har aldrig tidligere i min lange politiske karriere været ude for, at det har taget så lang tid at besvare et forholdsvis simpelt spørgsmål, siger Martin Lidegaard til TunePosten.

Vil rykke ministeren

Han understreger over for TunePosten, at han ikke kan forstå, at det skulle være så svært:

– Man må formode, at Transportministeriets jurister har juraen i orden, når man har udlagt en transportkorridor, og i øvrigt støjzoner ved Roskilde Lufthavn i omkring 50 år. Den lange svartid kan godt virke som om, at der er ”ugler i mosen”, og at man leder efter en lovliggørelse af forholdene. Jeg giver dem nu frem til månedsskiftet, og er der ikke svaret inden da, vil jeg rykke ministeren, siger Martin Lidegaard.

Indgreb i ejendomsretten

TunePosten er i besiddelse af to danske responsummer udfærdiget af respekterede juridiske professorer, der bekræfter oplysningerne angående den svenske sag.
Det ene responsum fra professor, dr.jur. Søren H. Mørup, Aarhus Universitet, handler om ”Borgernes retssikkerhed – beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med

Transportkorridorer”, og heraf fremgår det blandt andet at ”transportkorridorerne kan anskues som et indgreb i ejendomsretten, selvom der ikke er tale om direkte indgreb”.

Han skriver videre, at den Den europæiske Menneskerettighedskonvention ikke er begrænset til at angå ekspropriation, men ”sætter også grænser for adgangen til at foretage erstatningsfri reguleringer fremgår, der er grænser for adgangen til at foretage erstatningsfri reguleringer”:

– Det følger af konventionen og retspraksis, at begrænsninger i ejendomsretten skal være begrundet i hensynet til almenvellet, og at der skal være et rimeligt forhold mellem dette hensyn og de indgreb, som borgerne udsættes for, lyder budskabet.

TunePosten vil vende tilbage med oplysninger om sagen så snart Martin Lidegaard har fået svar på sit spørgsmål.