UGENS KOMMENTAR: Stop betonsvineriet

Det kan ikke være rigtigt, at en betonfabrik, der leverer sine produkter på en måde, så de nødvendigvis skal transporteres væk fra fabrikken, kan frasige sig ansvaret for, at produkterne transporteres korrekt og uden at skabe gener for det omgivende samfund.
Det svarer til, at en fabrik, der producerer giftstoffer, kunne påstå, at når giftstofferne har forlad fabrikkens område, er der intet ansvar for, hvordan de transporteres og anvendes.
BG Beton skal naturligvis holdes ansvarlige for, at DERES produkter ødelægger vejene i Greve Kommune, og det må være borgmesteren og det øvrige byråds ansvar, at det er ikke skatteborgerne, der kommer til at betale for andres forurening og ødelæggelser.
BG Beton er tilmed blevet “BELØNNET” ved, at kommunen har tilladt virksomhedens ejer stik mod Tunes øvrige byggeri at bygge huse i op til tre etager på grunden, når der ikke længere skal produceres og distribueres beton.
TunePosten har desuden erfaret, at der øjensynligt deponeres byggeaffald på grunden og har derfor spurgt kommunen, om der er givet en tilladelse til den slags deponi, der kan være yderst giftigt og indeholde både tungmetaller, asbest og PVC.
TunePosten kræver, at kommunen lever op til sit ansvar og dels stopper betonsvineriet og dels iværksætter en effektiv kontrol af byggeaffaldet.
Da en entreprenørvirksomhed for et par år siden tillod sig at nedlægge tomme jordvarmerør i Tune NØ – anmeldte kommunen virksomheden for overtrædelse af Miljøloven med krav om bødestraf på 75.000 kroner.
Ja – anmeldelsen fandt sted DAGEN FØR, at selv samme medarbejder GODKENDTE installationen.
Nu bliver det spændende at se, hvad Greve Kommune foretager sig i sagen om BG Beton! For det er vel utænkeligt, at kommunen ignorerer anmeldelserne.