Priser

Priser

Produkter og priser

På siden her finder du en oversigt over de produkter og priser som er gældende for Tune.DK.

Mailkonto på Tune.DK

Ønsker du at have en e-mail adresse på Tune.DK skal du vide at følgende er med i standardprisen:

  • Mulighed for adgang via mail-klient (Outlook, Eurdora eller lignende)
  • Webbaseret adgang
  • Virusscanning af indgående såvel som udgående mails
  • Spamfilter på indgående mails
  • Mulighed for at sætte egne filtre op
  • Autorespons
  • Webbaseret kalenderstyring, der kan integreres med Outlook og øvrige kalendersystemer
  • Webbaseret adressebog

En mail konto på tune.dk er gratis og oprettes ved at kontakte os info@tune.dk