Sorteringshelvede bliver endnu værre

Folketinget besluttede sidste år en øget affaldssortering hos husstande, der betyder, alle kommuner skal opdele skraldet i ti typer affald:

Mad, papir, pap, metal, glas, plast, tekstil, mad- og drikkekartoner, restaffald og farligt affald.

Et almindeligt parcelhus vil som udgangspunkt skulle have højst to til fire beholdere med flere rum til de 10 forskellige affaldsfraktioner.

Kravene er gældende fra 1. juli 2021, dog skal tekstiler først indsamles fra 2022. For Greve Kommune betyder de nye krav, at der skal ske en udvidelse af den nuværende affaldsordning, hvor der i dag indsamles syv af de ti fraktioner.

Der skal altså etableres nye indsamlingsordninger for mad- og drikkekartoner, farligt affald og tekstiler.

Prisstigninger

Indsamlingen af småt metal skal derudover i fremtiden ske i beholdere i stedet for sække via fortovsindsamlingen.

Tømningshyppigheden for beholderen med blandingen ”plast, mad- og drikkekartoner” og ”småt metal” bliver én gang om måneden, lige som tekstiler kan afleveres i sække hver måned i fortovsindsamlingen.

Det kan i øvrigt bemærkes, at den nye indsamlingsordning endnu en gang vil betyde kraftige prisstigninger for affaldsindsamlingen.