Det gavner at undersøge tingene nærmere

Godt arbejde af forvaltningen på Rådhuset og en insisterende borgmester Pernille Beckmann skaber tvivl om udkørsel fra vejen til vinterrasserne til Roskildevej

’Der er tilsyneladende håb på vej for beboerne på Roskildevej, der var truet af store lastvogne med grus på deres stikvej mod vinterrasserne.

Der er også håb for borgerne i Tune, der slipper for voldsom trafik med satire lastbiler med deraf følgende vejslid, og der er ikke mindst håb for at undgå en trafikal dødsfælde, når de store gruslastvogne skulle svinge ud på Roskildevej.

Ifølge TunePostens kilder på Rådhuset har der været holdt en række møder i sagen med blandt andre Roskilde Kommune, Region Sjælland og Hedelands direktør, og sagen er nu oppe til fornyet overvejelse.

Detektivarbejde

Samtidig er det lykkedes Greve Kommunes forvaltning ved noget, der mere minder om detektivarbejde at finde gamle tingbogsoplysninger frem, der viser, at en del af den eksisterende udkørsel til Roskildevej faktisk tilhører hjørneejendommen, der har mulighed for at udvide deres have på en måde, der yderligere vil vanskeliggøre udkørsel med lastbilerne.

Ind/udkørslen fra Løkkevej ville ikke skabe de samme problemer

Nye oplysninger

Der begyndte for alvor at ske noget i sagen, da borgmester Pernille Beckmann besøgte den nævnte udkørsel, hvor hun dels talte med nogle af vejens beboere og dels sammen med sine embedsmænd kunne se, hvor farlig udkørslen ville være.

Hun gjorde det klart over for forvaltningen, at de skulle søge enhver mulighed for at omstøde den oprindelige afgørelse, og nu tyder det altså på, at det lykkes.

Den oprindelige var baseret på en række oplysninger, der viser sig ikke at holde til en nærmere prøvelse, herunder at Løkkevej var Hedelands.

Det er den ikke. Den tilhører Roskilde Kommune, og dermed kan der etableres en langt bedre udkørsel fra den nye grusgrav, der ligger i Roskilde Kommune, end den ellers planlagte.

Venter på Roskilde

Der har ifølge TunePostens kilder været holdt møde mellem de offentlige aktører, Hedeland og Nymølle Stenindustrier A/S, hvor adgangsvejen til det nye råstofudvindingsområde var på dagsordenen.,

Og nu er såvel Nymølle som Roskilde Kommune indstillet på at undersøge, om adgangsvejen kan flyttes, så det sker via Løkkevej i Roskilde Kommune, eller om der eventuelt kan gives tilladelse til etablering af en helt ny adgangsvej og overkørsel ved Løkkevej eller et sted på strækningen.

Roskilde kommune er endnu ikke vendt tilbage, selv om både Greve Kommune og Nymølle har rykket dem flere gange

Bestyrelsen bestemmer

Og så oplyser borgmester Pernille Beckmann til TunePosten har fået igennem, at det ikke, som det tidligere har været tilfældet, altid har været direktøren for Hedeland, der har besluttet vej adgang:

– Den kompetence har jeg bedt om bliver lavet om og går tilbage til bestyrelsen. Det kommer op på vores næste møde, fortæller Greve Kommunes borgmester til TunePosten.