Asfaltarbejde i Tune

Byrådet har i forbindelse med budgettet for 2021 afsat penge til genopretning af kommunens veje, stier og broer over en 10-årig periode.

I den forbindelse besluttede Byrådet i slutningen af 2020, at der i år afsættes 12,6 millioner kroner til nye slidlag på de kommunale veje og tre millioner kroner til renovering af broer og tunneller.

Greve Kommune har cirka 230 kilometer offentlige veje, og der udføres en teknisk gennemgang af vejene hvert år, hvor der laves en tilstandsregistrering af dele af kommunes vejnet.

Derud over modtager administrationen henvendelser fra borgerne om skader og mangler.

I Tune skal der i år lægges nyt slidlag på Østergade, Østerbakken, Skelstien, Humlestien, Rendebjergvej og Odinsvej.

Asfaltarbejdet sendes i udbud i løbet af maj måned, men inden er der ledningsejermøde, som kan have betydning for, om administrationen venter med at asfaltere enkelte veje – i tilfælde af, at ledningsejere har behov for at grave i vejen i den nærmeste fremtid.