Plejecenter i Tune sendes i udbud

Byrådet besluttede den 25. maj, at det kommende plejecenter i Tune skal placeres på en grund ved Tune Skole ”Lunden” og Borgerhuset, og nu indbydes fire rådgivere til at afgive tilbud.

Kriterierne for udbuddet af bygherrerådgiveropgaven bliver ”Pris” vægtet med 30 procent, ”kvalitet” vægtet med 40 procent og ”organisering” vægtet med 30 procent.

Prisen vil blive vurderet ud fra samlede bedste pris, hvor samlet timetal og

timepris også vil indgå, og i kvaliteten vil rådgivers fremvisning af opgaveløsningen blive vurderet, herunder erfaring med relevant plejeboligbyggeri, og nyere plejeboligprojekter med fokus på indretning til borgere med demens.

Færdig til indflytning juli 2025

Der er i forbindelse med valg af kriterier ikke medtaget sociale klausuler, da disse først er relevante og blive indarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af udbuds materiale til de bydende boligselskaber.

Når rådgiver er fundet, vil blandt andre et eksternt rådgiverpanel – der består af eksempelvis repræsentanter fra Seniorrådet, Handicaprådet, Ældresagen og lokale repræsentanter i Tune – blive inddraget

Plejecenteret forventes bygget i perioden juli 2023 til maj 2025 med indflytning – primo juli 2025.